Monitorizare proiecte infrastructura

Santiere infrastructura in derulare in Cluj Napoca (update 08.04.2018):
Ultimele update-uri si discutii le gatiti pe forumul PUM.

Santiere infrastructura in judetul Cluj:
Ultimele update-uri si discutii le gatiti pe forumul PUM.

 

Lucrari infrastructura finalizate: