Monitorizare proiecte infrastructura

Santiere infrastructura in derulare in Cluj Napoca (update 09.08.2018):
Ultimele update-uri si discutii le gatiti pe forumul PUM, threadul Mun. Cluj Napoca.

Santiere infrastructura in judetul Cluj:
Ultimele update-uri si discutii le gatiti pe forumul PUM, threadul Jud. Cluj.

 

Lucrari infrastructura finalizate: